Español Català
Facebook  Twitter  Google Plus  Linkedin
mercantil

Àrea Mercantil

En Assessoria Calvet el departament mercantil es dedica a l'estudi per a la constitució i legalització de tot tipus de societats, contractes mercantils i totes les possibles adaptacions o canvis que es produeixin sobre la vida societària.

Alguns Serveis:

  • · Constitució i legalització de societats: anònima, limitada, civil, comunitat de béns, cooperatives, etc.
  • · Contractes mercantils.
  • · Informes comercials i financers sobre societats.
  • · Adaptació i transformació de societats.
  • · Comptes anuals.
  • · Dissolució i liquidació de societats.

anterior Àrea Comptable
Àrea Assegurance posterior
Assessoria Calvet

Rambla de la Girada, Nº101 Baixos
08720 - Vilafranca del Penedès
Barcelona
Tel. 935389830
Fax. 935389831
Email: contacte@assessoriacalvet.cat