Español Català
Facebook  Twitter  Google Plus  Linkedin
fiscal

Àrea Fiscal

En Assessoria Calvet planifiquem i supervisem la correcta aplicació de les obligacions legals, alhora que porta a terme la representació davant dels organismes oficials i formalitza totes les declaracions tributàries.

Alguns Serveis:

  • · Impost sobre la renda i el patrimoni de les persones físiques.
  • · Impost de societats.
  • · Impost sobre el valor afegit.
  • · Tramitació i seguiment dels règims en estimació directa simplificada i mòduls.
  • · Pagaments fraccionats i retencions de lloguers.
  • · Impost d'activitats econòmiques i tributs locals.
  • · Impost sobre transmissions patrimonials.
  • · Impost de successions i donacions.
  • · Inspeccions fiscals, recursos i reclamacions.
  • · Requeriments i ajornaments.

anterior Àrea Laboral
Àrea Comptable posterior
Assessoria Calvet

Rambla de la Girada, Nº101 Baixos
08720 - Vilafranca del Penedès
Barcelona
Tel. 935389830
Fax. 935389831
Email: contacte@assessoriacalvet.cat