Español Català
Facebook  Twitter  Google Plus  Linkedin
laboral

Àrea Laboral

En Assessoria Calvet assessorem les relacions laborals i les gestions relatives a la relació de l'empresa amb l'administració pública, d'acord amb les disposicions legals vigents, en el marc de la continua modificació de la legislació laboral, l'evolució constant dels convenis col.lectius i de les diferents obligacions formals.

Alguns Serveis:

  • · Altes inicials d'empreses.
  • · Obertura de centres de treball.
  • · Inscripcions i altes de treballadors.
  • · Contractes i pròrrogues.
  • · Gestió de nòmines (TC2 i TC1).
  • · Incapacitat temporal, invalidesa i jubilacions.
  • · Conciliacions laborals CMAC.
  • · Inspeccions laborals, recursos i reclamacions.

anterior Àrea Vehicles
Àrea Fiscal posterior
Assessoria Calvet

Rambla de la Girada, Nº101 Baixos
08720 - Vilafranca del Penedès
Barcelona
Tel. 935389830
Fax. 935389831
Email: contacte@assessoriacalvet.cat